פתרונות

פתרונות עסקיים | מערכת סקרים

eSurvey  
פתרון כולל לביצוע סקרים מבוססי אינטרנט על גבי פלטפורמה אחת עבור כלל הארגון.
כל מחלקה בארגון תוכל להנות מיתרון של שימוש במערכת אינטרנטית המאפשרת נגישות גבוה וזמינות מקסימלית.
 
יתרונות בולטים :
  • מערכת אינטרנטית שאינה דורשת התקנה  או תחזוקה
  • תמיכה שוטפת על ידי צוות תמיכה הכולל הדרכה באתר לקוח
  • ממשק ניהול בעברית המאפשר ניהול פשוט ידידותי אך גמיש ביותר ביכולות ניהול הסקרים
  • אפשרות הצגת נתונים המתקבלים לצד ג' ללא חשיפה של נתוני נסקרים שאלונים ועוד.
     
פתרונות למכוני מחקר
 וחברות יעוץ
 
eSurvey מספקת למכוני מחקר פתרון כולל לביצוע מחקרים וסקרי אינטרנט מבוססים על גבי מערכת אינטרנט.
מגוןן כלים ופתרונות יחודיים אשר המערכת מציעה מאפשרת למכוני המחקר וגופים אקדמאים לבצע מחקרים
מעמיקים תוך שימוש יעיל בכלים גמישים לביצוע איסוף נתונים.
 
שימוש בבסיסי מידע למיקוד תשובות, שימושי הקפצות התניות, ציונים ועוד מהווים כלים גמישים ביותר לביצוע
מחקרים מהימנים יעילים ומהירים.
 
שימוש במערכת הסקרים לביצוע דיוור סקרים מייעל את תהליכי העבודה וביצוע איסוף הנתונים.  
מערכת הסקרים מאפשרת למכוני מחקר לבצע ייצוא של נתוני הסקר המתקבלים לדו"ח SPSS לצורך 
ביצוע המשך מחקר.
 
  • סקרים מתקדמים : eSurvey תומכת במגוון רחב של כלי ביצוע סקרי מתקדמים
  • כגון שאלות מבוססות בסיסי נתונים,הקפצות, התניות ועוד. 
 
  • מגוון שאלות רחב : שאלות מטריצה, שאלות מטרציה נומרית, שאלות אמריקאיות,שאלות פתוחות,
  • שילוב וידאו או תמונות ועוד
תמיכה טכנית על ידי צוות מומחים, אפשרות לתמיכה בהזנת נתונים ובניתוח. ממצאים